Achtergrond informatie

Verhalen, vragen en ervaringen van ouders staan centraal in de werkwijze van Wijkacademies Opvoeden. Als begeleider van een wijkacademie spreek je op een gelijkwaardige manier met ouders en krijg je inzicht in hun motieven en de achtergronden van de keuzes die zij maken. Ook ervaar je dat ouders in een veilige omgeving, die niet aanstuurt op standpunten of het overdragen van bepaalde denkbeelden, met elkaar over vrijwel alle opvoedonderwerpen kunnen spreken zoals seksualiteit, armoede, radicalisering, geloofsbeleving, omgaan met de waarheid en dergelijke. De thema’s die in deze verhalen terugkomen, vertalen ouders in creatieve producten zodat ze zichtbaar en bespreekbaar worden binnen hun wijk. Je steunt ouders bij het uitwerken en neerzetten van hun ideeën en het aangaan van samenwerkingsrelaties met initiatieven in hun wijk. Klik de titels aan en je krijgt meer informatie over onze werkwijze.