Opvoeden doe je samen

De Wijkacademie Slaaghwijk bestaat uit een grote groep actieve vrouwen met diverse achtergronden. Samen denken we na over opvoeden en opgroeien in de wijk. Ons motto is dan ook: “Opvoeden doe je samen!”  Belangrijke opvoedthema’s maken we bespreekbaar en tegelijk vergroten we ons netwerk door andere ouders en buurtbewoners te betrekken. We organiseren activiteiten en bijeenkomsten rondom thema’s. Ook werkt de wijkacademie samen met professionals, scholen en andere initiatieven.

Wij vinden Slaaghwijk een gezellige en fijne wijk waar veel onderlinge contacten zijn. Tegelijkertijd zien we dat een groep kinderen weinig regels mee lijkt te krijgen van thuis. Dit vinden we zorgelijk omdat we soms een harde sfeer tussen kinderen constateren op straat. Wij zijn van mening dat samen opvoeden ook inhoudt dat de wijk een veilige plek is voor alle kinderen en dat we elkaar dus nodig hebben om dit te realiseren. In het najaar werken we dit thema uit in concrete activiteiten. Ook zijn we in gesprek over vaderschap en de betekenis daarvan. We zijn ervan overtuigd dat ook vaders het beste willen voor hun kinderen. We willen graag in gesprek met hen over wat zij belangrijk vinden met betrekking tot opvoeden en opgroeien in Slaaghwijk.

Wijkacademie Slaaghwijk

Ketelmeerlaan 123 4567 XY Leiden