Thema’s

Terugkerende thema’s in de verhalen van jongeren, vaders en moeders staan centraal binnen de wijkacademie. De begeleiders van de wijkacademie zetten die op een rij en vervolgens kiezen de kerngroepsleden de thema’s waarmee zij aan de slag gaan. Deze worden ook besproken met het Netwerk van academici en kunnen onderwerp worden van de jaarlijkse landelijke conferentie. Verschillende wijkacademies werken aan onderstaande thema’s.

Ouders & school

Goede schoolprestaties behalen is het belangrijkste opvoeddoel voor veel migranten ouders. Diverse wijkacademies maken zich zorgen over lage schooladviezen die migrantenkinderen vaak krijgen, over de kwaliteit van de scholen in hun wijk, en willen als ouders meer betrokken zijn bij school en gaan in gesprek met het schoolteam.

Opvoeden in spannende tijden: de zorgen van ouders

Het zijn spannende tijden om een kind of jongere op te voeden. We horen over oorlog, aanslagen, radicaliserende jongeren en de komst van vluchtelingen naar Nederland. Daarbij komen onzekere economische vooruitzichten en de snelle opkomst van social media. Ouders van de verschillende Wijkacademies Opvoeden maken zich zorgen en vragen zich af hoe zij hun kinderen goed kunnen grootbrengen.


Jongeren en ouders in gesprek

Er zijn altijd onderwerpen die ouders lastig vinden om met hun jongere te bespreken: seksualiteit, drugs, ….. Hetzelfde geldt voor jongeren: de verschillende opvoeding van jongens en meisjes, de leugentjes om best wil. Jongeren en ouders zetten deze ‘lastige onderwerpen’ op de agenda en gaan met elkaar in gesprek.

Vaders

De moeder krijgt in de verhalen over opvoeden en opgroeien bijna automatisch de hoofdrol. Zij is het meest aanwezig, is zichtbaarder op school en in de wijk en wordt ook door professionals meer aangesproken. Vaders lijken afwezig: hun stem wordt minder gehoord en hun verhalen zijn minder zichtbaar. Dit patroon doorbreken diverse Wijkacademies Opvoeden.

Je moet elkaar kennen

Een prettige wijk waar je je kind buiten laat spelen en waar kinderen, jongeren en ouders rekening met elkaar houden. Dit ideaal streven alle Wijkacademies Opvoeden na. “It takes a village to raise a child.” Maar hoe ziet zo’n dorp er precies uit? En wat doen wijkacademie om in een groot stedelijke wijk zo’n dorp te laten ontstaan?

Armoede en ouders

Ouders hebben het idee dat de politiek werkelijk niet weet wat opvoeden in armoede met ouders doet. De programma’s rond armoede richten zich vooral op kinderen. Ouders, die toch in de eerste plaats met de armoede moeten omgaan, blijven buiten beeld. Dat is vreemd.