Samen leren en ondernemen

Schalkwijk heeft van oktober 2013 tot december 2017 een Wijkacademie Opvoeden gehad. Op 14 november 2017 is de slotbijeenkomst geweest.
Onze kerngroep bestond uit vaders en moeder met verschillende achtergronden, een flink aantal is ooit uit zijn of haar land gevlucht. Gedurende vier jaar hebben we elke drie weken met elkaar gepraat over ouderschap en opvoeden. Op basis van onze ervaringen en inzichten zijn programma’s bedacht om belangrijke thema’s in de Schalkwijk aan de orde te stellen en hierbij andere ouders en jongeren hierbij te betrekken. We hebben de afgelopen jaren diverse programma’s ontwikkeld en uitgevoerd zoals:

 • Conferentie over Opvoeden en onderwijs op basisschool de Meer met theater door leden van de kerngroep
 • Project over opvoeden en veiligheid in samenwerking met het Haarlem college.
 • Boekje: met verhalen van ouders en jongeren over hun ervaringen met school
 • Diverse filmpjes
 • Programma Opvoeden in spannende tijden voor ouders van de Meer
 • De Witte Rozen: oprichting en ondersteuning theatergroep van moeders van de Meer die opvoedtheater maakt. Deze groep is inmiddels gestopt.
 • Script voor een musical (nog uit te voeren)
 • Wijkconferentie over Opvoeden in de Boerhavewijk
 • Een idee voor de oprichting van een ouderbrigade voor een luisterend oor bij opvoedvraagstukken (ook in eigen taal)
 • Een krant: “Opvoeden in de wijk”
 • Spellen om in gesprek te gaan over het omgaan met geld: MoneyWise 1 en Moneywise 2

Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld voor:

 • het maken van een script voor een musical (niet uitgevoerd)
 • het oprichten van een ouderbrigade als luisterend oor bij opvoedvraagstukken (ook in eigen taal)
 • Leerclub Volwassenen ( pilot januari 2018 – mei 2018)
 • een website “uw rechten en plichten
 • een workshop voor professionals om met hun cliënten in gesprek te gaan over armoede

Een aantal producten zijn nog beschikbaar, tw:

 • het boekje met verhalen van ouders en jongeren over hun ervaringen met school
 • de krant “Opvoeden in de wijk”
 • beide spellen MoneyWise 1 en Moneywise 2. :
  • Monywise 1 is een bordspel, geschikt voor volwassenen.
  • MoneyWise 2 is een memoryspel, geschikt om met kinderen te spelen (8 – 88 jaar!)

Indien u belangstelling heeft voor deze producten, kunt u contact opnemen met Imi Nijholt, inijholt@haarlemeffect.nl of 06 43772430

 

 

Wijkacademie Schalkwijk

Ekamastraat 19 2035 CP Haarlem