Programma

Leerclub voor Volwassenen i.o.

Ouders van de Wijkacademie constateerden dat zij geen goede opvoeders kunnen zijn als zij niet zelf de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Ze zijn dan geen goed voorbeeld voor hun kinderen, kunnen ze moeilijk helpen met huiswerk en hun verdriet en stress is slecht voor de sfeer in huis en de aandacht die ze aan hun kinderen kunnen geven. Om hierin verandering te brengen en ouders de kans te geven aan hun eigen ontwikkeling en perspectief te werken is het plan voor Leerclub voor volwassenen ontwikkeld. De komende periode zal worden gekeken of onderstaande plannen kunnen worden geconcretiseerd.

Samen leren en ondernemen

Het motto van leerclub is: Samen leren en ondernemen. Uitgangspunt van het leren en ondernemen is de behoefte van ouders zelf. De Leerclub is bedoeld voor ouders uit Schalkwijk en omgeving die langer geleden gevlucht zijn; die in Nederland geboren zijn of als migrant hier zijn komen wonen; die kort geleden gevlucht zijn en als statushouders in Schalwijk gehuisvest of in de opvang in de Boerhaavekliniek verblijven. Ook volwassenen die geen kinderen hebben en die niet bij het reguliere onderwijsaanbod terecht kunnen, kunnen terecht bij de leerclub.

Vier pijlers van de Leerclub

 

Leren van Elkaar

Er is in Schalkwijk een grote behoefte onder ouders om te leren en zich te ontwikkelen. Er zijn ook veel mensen die kwaliteiten hebben waar anderen iets van kunnen leren. De Leerclub wil programma’s ontwikkelen waarin volwassenen uit de wijk van elkaar kunnen leren. Het gaat daarbij om onderwerpen als: oriëntatie op de samenleving, Nederlandse les (in de praktijk), kennis over de Islam, naaien, koken, Arabische les, dansen en dergelijke

Empowerment en talentontwikkeling

Lang niet iedereen weet precies wat hij zou willen leren en waar zijn talenten liggen. Sommige mensen willen graag een MBO opleiding of andere opleiding volgen maar hebben niet de juiste vooropleiding of missen, als ze de opleiding eenmaal volgen, de nodige onderstening. Voor al deze mensen wil de Leerclub groepsbijeenkomsten organiseren waarin ze hun talenten ontdekken, passende leerroutes voor zich zelf uitstippelen en formuleren wat voor ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Op basis van die plannen wordt gekeken hoe die ondersteuning geregeld kan worden. Dat kan uiteenlopen van individuele koppeling aan een mentor tot huiswerkklassen voor volwassenen.

Verdiepende cursussen door professionals

Er zijn veel onderwerpen waar ouders zich in willen verdiepen. Niet in de zin van opvoedondersteuning, maar in de zin van kennis vergaren. Voorbeelden zijn: de psychologie van het kind, de invloed van technologische ontwikkelingen op de toekomstige economie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vraag welke beroepen in de toekomst belangrijk worden. Rond dit soort thema’s zal de Leerclub een soort Wetenschap in de wijk bijeenkomsten organiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de relatie met hogeschool Inholland en het netwerk van academici dat het bredere project Wijkacademies Opvoeden en meer, ontwikkeld heeft. Naast cognitieve onderwerpen is er ook een behoefte aan vakcursussen door professionals op het gebied van modeontwerpen, naaien, houtbewerking en dergelijke. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met bestaande vakopleidingen en freelance docenten

Leren en ondernemen

Ouders willen graag plannen ontwikkelen om inkomsten te genereren, zonder dat ze eerst een diploma moeten halen. Het starten van kleine onderneminkjes, waar ze hun kennis en vaardigheden kunnen inbrengen, biedt daar een kans voor. Er zijn veel diensten die ouders via internet of whatsapp kunnen aanbieden aan elkaar en aan anderen. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je een soort van ondernemersplan maken dat aan de regels voldoet, maar ook simpel en innovatief is? In de Leerclub leren ouders hoe ze hun talenten te gelde kunnen maken en tegelijk de dienstverlening in en voor de buurt kunnen uitbreiden. Deze pijler wordt onder andere ondersteund door mensen uit het bedrijfsleven.

In samenwerking met:

De Leerclub heeft inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt met Hogeschool Inholland, Nova College, Spaarnelanden en een aantal andere partijen. De komende periode willen we het aantal samenwerkingspartners verder uitbreiden en de inhoud van de samenwerking verder uitwerken.

Pilot: van januari 2018 t/m mei 2018 is de Leerclub Volwassenen als pilot uitgevoerd door Haarlem Effect. Indien u hierover geinformeerd wilt worden: Imi Nijholt, inijholt@haarlemeffect.nl