Wijkacademies Opvoeden en meer…

Een Wijkacademie Opvoeden gaat uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van 12 tot 14 ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond, opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners van de wijk daarbij te betrekken. In Nederland hebben verschillende partners het initiatief genomen tot ruim twintig wijkacademies Opvoeden. Sommige van deze projecten zijn inmiddels afgerond. Andere zijn onlangs gestart, zoals de Wijkacademie voor vaders in Rotterdam Zuid. Op deze website vind je informatie over Wijkacademie Opvoeden in verschillende stadia. Zin om zelf een Wijkacademie te starten? Neem dan contact op met stichting BMP.

Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Wijkacademie Opvoeden is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventie van Movisie

Klik hier voor de beschrijving:
https://www.movisie.nl/interventie/wijkacademie-opvoeden

En hier voor de totale databank:
https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies