Wijkacademies Opvoeden en meer…

Een Wijkacademie Opvoeden gaat uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond, opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners van de wijk daarbij te betrekken. In Nederland zijn bijna twintig Wijkacademies, zij zijn onderdeel van het landelijke project Wijkacademies Opvoeden en meer. Dit project is ontstaan op verzoek van migranten ouders en samen met hen bedacht.