Voortgangsberichten

De voortgangsberichten van het Project Wijkacademies Opvoeden geven inzicht in de ontwikkelingen van het project en de thema’s die ouders in hun wijk op de agenda zetten.

VOORTGANGSBERICHT ZES – MAART 2017 – JANUARI 2018

Het zesde voortgangsbericht presenteert drie nieuwe thema’s die ouders in de divers Wijkacademies Opvoeden belangrijk vinden: Loslaten en opnieuw verbinden, discriminatie, en Opvoeden en geloof. Deze thema’s zijn geen onderdeel van het reguliere aanbod van opvoedondersteuning, maar wel van wezenlijk belang voor migranten ouders en hun kinderen. Daarnaast biedt het verslag een staalkaart van initiatieven van diverse wijkacademies; een korte beschrijving van wat deelname aan een Wijkacademie Opvoeden betekent voor ouders en professionals; en de plannen voor overdracht van het project Wijkacademies Opvoeden.

Voortgangsbericht vijf – mei 2016 – februari 2017


In het vijfde voortgangsbericht kunt u lezen over de snelle ontwikkeling in het aantal Wijkacademies Opvoeden en de volgende drie thema’s die ouders in de diverse Wijkacademies Opvoeden oppakken en uitwerken: vaders, armoede en opvoeden, en opvoeden in spannende tijden. Tot slot gaan we in op de meerwaarde van de door ons gehanteerd aanpak, en presenteren we onze plannen voor het komend jaar.

Voortgangsbericht vier – juni 2015 – april 2016


“Hoe gewoon is het om op straat het kind van een ander aan te spreken op het gedrag?” “Hoe kun je met een ouder op het schoolplein een gesprek beginnen over opvoeden?” “Hoe kun je ouders steunen waarvan je ziet dat ze het moeilijk hebben?” Zo maar een paar vragen die ouders van de diverse Wijkacademies Opvoeden zichzelf stellen omdat zij een fijn en veilig opvoedklimaat voor hun kind en in de wijk willen stimuleren. Hoe doe je dat en welke hobbels kom je als Wijkacademie tegen, dat is de rode draad van het vierde voortgangsbericht.

Voortgangsbericht drie – november 2014 – mei 2015


Het thema opvoeden in spannende tijden is in de Wijkacademies verder uitgediept. Gaandeweg tekenden zich een aantal subthema’s af, die de kapstok vormen van dit voortgangsbericht; opgroeien in veiligheid, gebruik en effect van social media, radicalisering als opvoedvraagstuk, identiteitsontwikkeling en het (ontbreken van) vertrouwen in instituties.

VOORTGANGSBERICHT TWEE – APRIL 2014 – OKTOBER 2014

In het tweede voortgangsbericht kunt u lezen over een inspiratieochtend waar de drie wijkacademies zich presenteren. De wijkacademie Schalkwijk werkt aan het thema: ouders en school, de Schilderswijk aan: de wijk als opvoeder en in Amsterdam Oost staat tijd voor opvoeden op de agenda.

Voortgangsbericht een – oktober 2013 – maart 2014


Dit eerste voortgangsbericht van het project wijkacademies opvoeden en meer verhaalt over de ontwikkelingen in de drie plaatselijke wijkacademies. Verder kunt u lezen over de landelijke lijn van het project en het programma voor de komende periode.