3e Voortgangsbericht – november 2014 – mei 2015

Het thema opvoeden in spannende tijden is in de Wijkacademies verder uitgediept. Gaandeweg tekenden zich een aantal subthema’s af, die de kapstok vormen van dit voortgangsbericht; opgroeien in veiligheid, gebruik en effect van social media, radicalisering als opvoedvraagstuk, identiteitsontwikkeling en het (ontbreken van) vertrouwen in instituties.