6e Voortgangsbericht – maart 2017 – januari 2018

Het zesde voortgangsbericht presenteert drie nieuwe thema’s die ouders in de divers Wijkacademies Opvoeden belangrijk vinden: Loslaten en opnieuw verbinden, discriminatie, en Opvoeden en geloof. Deze thema’s zijn geen onderdeel van het reguliere aanbod van opvoedondersteuning, maar wel van wezenlijk belang voor migranten ouders en hun kinderen. Daarnaast biedt het verslag een staalkaart van initiatieven van diverse wijkacademies; een korte beschrijving van wat deelname aan een Wijkacademie Opvoeden betekent voor ouders en professionals; en de plannen voor overdracht van het project Wijkacademies Opvoeden.