4e Voortgangsbericht – juni 2015 – april 2016

“Hoe gewoon is het om op straat het kind van een ander aan te spreken op het gedrag?” “Hoe kun je met een ouder op het schoolplein een gesprek beginnen over opvoeden?” “Hoe kun je ouders steunen waarvan je ziet dat ze het moeilijk hebben?” Zo maar een paar vragen die ouders van de diverse Wijkacademies Opvoeden zichzelf stellen omdat zij een fijn en veilig opvoedklimaat voor hun kind en in de wijk willen stimuleren. Hoe doe je dat en welke hobbels kom je als Wijkacademie tegen, dat is de rode draad van het vierde voortgangsbericht.