Landelijke conferentie

Tot september 2016 was er een Landelijke promotiegroep waaraan vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen deelnemen. Deze groep had onder andere een rol in de verspreiding van de resultaten van het project. In samenwerking met deze promotiegroep organiseert BMP elk jaar een landelijke conferentie waarin de thema’s die ouders belangrijk vinden centraal staan. Deze conferenties  geven de diverse kerngroepen een impuls. Zij vinden het fijn dat ze onderdeel zijn van een landelijk project en te merken dat de thema’s waar zij mee bezig zijn, ook voor anderen belangrijk zijn. Het voorbeeld van een ‘eigen’ conferentie vindt navolging in diverse wijken.

Leden van de voormalige promotiegroep

Justine Pardoen van Ouders online, Jamila Achahchah van Movisie, Driss Kaamouchi en Abdellah Mehraz van Trias Pedagogica Leo Pouw, de vreedzame wijk

Opvoeden in spannende tijden

5 november 2015 was de landelijke conferentie Opvoeden in spannende tijden. We horen over oorlog, aanslagen, radicaliserende jongeren, de komst van vluchtelingen naar Europa. Daarbij komen de grote veranderingen in de (jeugd)zorg en de onzekere economische vooruitzichten voor de jonge generaties. En er is de snelle opkomst van social media. Ouders uit de verschillende Wijkacademies Opvoeden maken zich zorgen en vragen zich af hoe zij om moeten gaan met deze spanningen.

Geef Ouders de Ruimte

10 november 2016 was de landelijke conferentie Geef Ouders de Ruimte. Opvoeden in de huidige tijd vraagt veel van ouders. Ze moeten weten wat er in de wereld speelt, wat sociale media inhouden, hoe ze hun kind weerbaar kunnen maken en hoe ze ondanks soms negatieve eigen ervaringen hun kind liefdevol kunnen opvoeden. Ze moeten bepalen wat ze van hun eigen normen en waarden ze willen doorgeven en welke waarden en normen ze van anderen willen overnemen. Ze moeten als vader en moeder tot een prettige rol- en taakverdeling komen en ook nog vaak de eindjes aan elkaar knopen. Kortom, ouderschap vraagt veel van ouders. Het betekent dat vaders en moeders niet alleen naar hun kinderen moeten kijken, maar ook naar zichzelf. Ouders uit de verschillende wijkacademies spreken met elkaar over hun ervaringen als ouder en de vragen die dat oproept. Zij ontwikkelen initiatieven om belangrijke opvoedthema’s in hun wijk aan de orde te stellen.

KIJK ONS NOU!

Moeders, vaders, jongeren, professionals: op 18 december 2017 komen honderdvijftig deelnemers van zestien Wijkacademies Opvoeden samen voor de vierde landelijke conferentie van Wijkacademies Opvoeden Kijk ons nou!
Deelnemers uit Utrecht, Leiden, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag maken deze ochtend tot een levendige, succesvolle ontmoeting met spellen, theater, workshops, en vooral vol herkenning, uitwisseling en verhalen.