Cursus ontwikkel een wijkacademie Opvoeden

Wil je de verhalen en ervaringen van ouders en jongeren als uitgangspunt nemen?
Wil je opvoeden op een aantrekkelijke manier aan de orde stellen?
Wil je een langdurig programma opvoeden in een wijk ontwikkelen?

 

In Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Rotterdam bestaan diverse Wijkacademies Opvoeden. Deze wijkacademies worden gedragen door kerngroepen van ouders en soms ook jongeren. Zij spreken met elkaar over belangrijke opvoedthema’s en bedenken plannen om de onderwerpen die zij belangrijk vinden op een aantrekkelijke manier in hun wijk aan de orde te stellen. Een Wijkacademie Opvoeden is gebaseerd op de volgende vier uitgangspunten

● Werken op basis van de verhalen van mensen zelf
● Procesmatige benadering
● Programmatisch en productgericht werken
● Gelijkwaardigheid van betrokkenen

Een maal per jaar organiseren we een cursus voor professionals. Tijdens deze cursus leer je een Wijkacademie Opvoeden opzetten. Aan de hand van praktijkoefeningen, theoretische inzichten en onderlinge uitwisseling, nieuwe methodieken en benaderingen leer je om het gesprek van ouders (en jongeren) over opvoeden te ondersteunen, zonder zelf de regie over te nemen. Zo krijg je meer handelingsmogelijkheden om langdurige netwerken van ouders en jongeren rond het thema opvoeden op wijk- en buurtniveau te stimuleren en steunen. Aan het eind van de cursus heb je je eigen plan geschreven en kun je aan de slag.
Wil je meer weten, neem contact op Margreth Hoek van stichting BMP