Programma’s voor wijkacademies

De verhalen van jongeren, vaders en moeders staan centraal in de onderstaande programma’s die zijn ontwikkeld tijdens de projecten Opvoeden is een gesprek en Wijkacademies Opvoeden en meer. In deze programma’s wordt niet uitgegaan van problemen, maar van zaken die mensen in hun leven belangrijk vinden. Al vertellend over de eigen levensloop en ervaringen ontstaan gemeenschappelijke noemers en toekomstbeelden terwijl er ook ruimte blijft voor verschillen. Hierdoor gaan de deelnemers zichzelf zien als initiatiefnemers die iets zouden willen veranderen door samen te werken aan een product of presentatie. Het samenwerken aan een product schept een andere band tussen mensen. Deelnemers ontdekken onvermoede talenten bij zichzelf, gaan zichzelf en de ander op een andere manier zien en kunnen trots zijn op wat ze hebben gemaakt.

Onderstaande programma’s zijn beschikbaar voor professionals die de cursus Ontwikkel een wijkacademie of Opvoeden is een gesprek hebben gevolgd.

Wij voeden op – Wijk en –buurtnetwerken rond opvoeden

Tijdens het programma Wij voeden op worden op basis van gesprekken met een kerngroep van ouders en een bredere kring betrokkenen in de buurt, een serie aandachtspunten en activiteiten voor een buurtnetwerk over opvoeden ontwikkeld.

Opvoeden in spannende tijden

Het programma Opvoeden in spannende tijden voor basisscholen is ontwikkeld door de Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk in Haarlem. Ouders en kinderen worden geconfronteerd met aanslagen in verschillende landen, grote vluchtelingenstromen, angst voor radicalisering, de snelle opkomst van sociale media en onzekerheid over de vraag hoe de wereld er uit zal zien als de kinderen groot zijn. Wat vinden ouders spannend? Welke vragen hebben zij en welke oplossingen zien zij voor zichzelf en voor hun wijk. Daarover gaan de vier bijeenkomsten met ouders en twee bijeenkomsten met het schoolteam.

Ouders en School – Wat is de agenda?

Om ouders en scholen op het punt van ouderbetrokkenheid te ondersteunen is het programma Ouders en School: Wat is de agenda ontwikkeld. Doel van het programma is om tot een inhoudelijke invulling van ouderbetrokkenheid te komen en meer openheid te creëren tussen migrantenouders en school.

Jongeren en ouders in gesprek – Waar gaat het over?

Het programma Jongeren en ouders in gesprek bevordert een inhoudelijk gesprek tussen ouders en jongeren. Aanleiding is dat er tussen de generaties zowel binnen- als buitenshuis vaak weinig wordt gesproken.

Jongeren adviseren school – Werken aan het gevoel van eigenwaarde

Tijdens het programma Jongeren adviseren de school maken vroegtijdige schoolverlaters  en andere jongeren een advies over wat er anders en beter kan op school, in de relatie met hun ouders en op andere terreinen, zodat jongeren het diploma kunnen halen dat bij ze past.