Ontstaansgeschiedenis Wijkacademies Opvoeden

Het project Wijkacademies Opvoeden en meer samen is ontwikkeld met migranten ouders en een vervolg op het project Opvoeden is een gesprek dat Stichting BMP in 2010 is gestart. Aanleiding was dat een aantal Marokkaanse oudere mannen vonden dat zij, wat opvoeden betreft, veel hadden laten liggen en zich onvoldoende hadden gerealiseerd dat vader zijn in Nederland een totaal andere invulling vraagt, dan vader zijn in Marokko. Zij wilden hun zonen behoeden voor dezelfde fouten.

Lastige opvoedvragen bespreekbaar maken

Tijdens het drie jaar durende project Opvoeden is een gesprek is geëxperimenteerd met het bespreekbaar maken van (lastige) opvoedonderwerpen tussen vaders onderling, tussen vader en moeders, tussen moeders onderling, tussen ouders en jongeren, tussen ouders en school en tussen jongeren en school. Tijdens het project kwamen veel lastige opvoedvragen aan de orde zoals autoritaire gezagsverhoudingen in het gezin en het gebrek aan (zelf)vertrouwen waar dit toe leidt; omgaan met leugentjes om bestwil, binnenshuis en daarbuiten; het verschil in opvoeden tussen jongens en meisjes en hoe dat, vooral door de meisjes, ervaren wordt; de gebrekkige voorbereiding van kinderen op de ontmoeting met andere culturen bij vriendjes en vriendinnetjes; het gebrek aan perspectief en aandacht van ouders voor de talenten van kinderen. Tijdens dit project zijn diverse programma’s ontwikkeld die in de diverse Wijkacademies Opvoeden worden uitgevoerd.

Langer actief zijn met opvoedvraagstukken

Tijdens het project Opvoeden is een gesprek bleek dat ouders en jongeren een enorme behoefte hebben om zich te verdiepen in het opvoeden en te leren omgaan met de rollen die de huidige tijd van hen vraagt. Na de afronding gaven ouders aan dat zij langer dan een paar maanden met opvoedvraagstukken in hun wijk bezig willen zijn. Zo is samen met hen het concept voor de Wijkacademies Opvoeden ontwikkeld. Een project van vier jaar waar een kerngroep van ouders en jongeren samen beslissen welke thema’s rond opvoeden zij in hun wijk op een creatieve manier aan de orde willen stellen.

Wijkacademies Opvoeden en meer

In 2013 heeft stichting BMP samen met lokale partnerorganisaties in Amsterdam, Haarlem en Den Haag, die geworteld zijn in hun wijk, drie experimentele Wijkacademies Opvoeden opgezet. Naar aanleiding van deze ervaringen is een programmatheorie De Wijkacademie Opvoeden geschreven. Bij de start van het project gingen we uit van een verdubbeling naar uiteindelijk zes Wijkacademies, omdat elke pilot een nieuwe wijkacademie zou helpen opstarten. In het derde jaar van is er sprake van 19 wijkacademies die zijn gestart of binnenkort gaan starten. Deze groei komt door het enthousiasme van professionals die de cursus voor professionals hebben gevolgd.