Stadsgesprek: Toegang tot sterke netwerken

De Wijkacademie Opvoeden Holendrecht doet mee aan het stadsgesprek Gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen en jongeren. Het gespreksthema is Toegang tot sterke verhalen. De wijkacademie Opvoeden ziet school niet alleen als een gemeenschap voor onze kinderen, maar ook als een gemeenschap voor ouders. De school zou een familie kunnen zijn waar ouders vanzelfsprekend bijdragen aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. Ouders en school kunnen bondgenoten zijn, volgens de leden van de wijkacademie. Zij vinden het belangrijk dat er op scholen sterke netwerken van ouders aanwezig zijn. Het versterken van het bondgenootschap tussen ouders en school wil de wijkacademie opvoeden Holendrecht hoog op de agenda zetten van ouders, ouderraden, docenten, directies, schoolbesturen, DMO, en stadsdeel en het gemeente bestuur.

1 maart 2017
9.30 – 12.00
Praktijkschool De Dreef
Alexander Dumaslaan 7
Amsterdam