Armoede en opvoeden

 

Armoede en opvoeden

De wijkacademie Opvoeden Holendrecht heeft besloten om het ingewikkelde thema Armoede en opvoeden op haar programma te zetten. In de verhalen die we in de wijkacademie delen, kunnen de volgende vier verhalen worden onderscheiden:

  • de verhalen over wat leven in armoede met jou en je gezin doet,
  • de coping strategieën die ouders voor zichzelf hebben ontwikkeld,
  • de manieren die er zijn om te zorgen dat mensen gebruik maken van de voorzieningen en regelingen die er zijn en
  • de zaken die je als ouders in de wijk samen aan kunt pakken om het isolement te doorbreken en het bestaan wat te verlichten.

Op verzoek van de Wijkacademie in Holendrecht is het thema Opvoeden en armoede ook besproken in het landelijke Netwerk van academici. Op 13 december 2016 hield mw. Tamara Madern, lector schuldpreventie en financieel gedrag van mensen in schulden een inleiding. Zij vertelde dat de stress die met armoede gepaard gaat, er vaak voor zorgt dat ouders niet (meer) kunnen functioneren als bekwame opvoeders. Uit onderzoek blijkt dat de systemen van schuldhulpverlening en ook de onderzoekmatige benaderingen van armoede de mensen die in armoede leven vaak tegenwerken en hen als schuldig verklaren. In veel gevallen liggen de oorzaken van de armoede niet bij het maken van verkeerde keuzes. Het systeem van regelgeving is voor de meeste burgers te ingewikkeld geworden. Je kunt je alleen redden als je het systeem van voorzieningen goed kent, effectieve en affectieve netwerken hebt en je financiën kunt beheren. Veel mensen / ouders stapelen faalervaring op faalervaring en komen in een neerwaarts spiraal terecht met grote consequenties voor het opvoeden. Haar voorstel is om in de steun van deze ouders je meer te richten op de vraag wat mensen nodig hebben om rond te kunnen komen en hoe je kan zorgen dat je stress vrij kan leven. dan gaat het om het vergroten van autonomie van mensen, het uitgaan van hun competenties en het creëren van verbondenheid.  

Activiteiten van de wijkacademie

 

Verhalen over armoede en opvoeden zichtbaar maken  

De kerngroep wil de Holendrechtse verhalen over leven en opvoeden in armoede meer bekendheid geven. Het gaat daarbij zowel om de ervaringen, als om de eigen manieren die mensen ontwikkeld hebben om toch het hoofd boven water te houden.

Mannen over opvoeding en armoede

De mannengroep gaat, onder leiding van Richard Knel, een activiteit organiseren met andere mannen en vaders uit Holendrecht om na te gaan wat armoede doet met de rol van vaders en hoe hierin verandering kan worden gebracht. 

Workshops 

Ouders die in armoede opvoeden komen vaak in een overleefstand terecht. Om een andere mindset te stimuleren, zullen er workshops ‘omgaan met stress’, ‘goede zorg voor jezelf’, ‘omgaan met geld’, ‘gezonde leefstijl’ aangeboden worden aan (groot)ouders uit Holendrecht. De workshops worden uitgevoerd door een paar deskundige kerngroepleden met eventuele andere deskundigen. 

Doorbreken isolement met ‘Jouw verhaal – Ons verhaal’

Lydy Blyd, deelneemster wijkacademie en buurtambassadeur zal met steun van Margreth Hoek van BMP een vrouwengroep Jouw verhaal – Ons verhaal opzetten.

Ouders trainen in het begeleiden van Het Ouderschapsspel

In het dagelijks leven ervaren we als vaders en moeders weinig ruimte om ons ouderschap te bespreken, en te kijken wat het feit dat je ouder bent betekent voor je identiteit en je mogelijkheden tot ontwikkeling. Om ouders met elkaar te laten praten over hun ouderschap is Het Ouderschapsspel ontwikkeld. Een aantal ouders uit de kerngroep en anderen geïnteresseerden worden door Margreth Hoek getraind in het begeleiden van dit spel.