Vaderbetrokkenheid op de Holendrechtschool

Zeven vaders zijn 17 mei aanwezig bij de eerste bijeenkomst voor vaders over ouderbetrokkenheid op de Holendrechtschool. De directeur Lucia te Vrede verwelkomt de vaders en is ingenomen met de opkomst en is blij dat de groep vaders met elkaar willen praten over ouderbetrokkenheid op school. Ouderconsulente Janine van der Plaat vertelt dat zij en de school het belangrijk vinden dat ook vaders betrokken zijn bij de schoolprestaties en ontwikkeling van hun kinderen. Vervolgens geeft Richard Knel een korte uitleg van het project Wijkacademie Holendrecht en het programma van vandaag.

Na een korte kennismaking beantwoorden de vaders de vraag wat neem je van je eigen opvoeding mee naar de opvoeding van je kinderen en wat niet.

In het begin is de sfeer afwachtend en luisteren de vaders aandachtig naar elkaar terwijl de twee meegenomen kinderen zich vermaken in de hoek van de zaal. Na de kennismaking is het duidelijk dat de vaders een internationaal gezelschap vormen zo komt een drietal vaders uit West Afrika waarvan één alleen het Engels beheerst. Janine vertaalt voor hem simultaan. Eén vader is in Amsterdam geboren, de anderen: in Nederland, in Kenia, Marokko, Ghana en in Libië.

In het algemeen nemen de vaders vooral respect en het geloof mee in de opvoeding aan hun kinderen. Ook presteren op school en tijd investeren scoren hoog. Sommige vaders zijn zonder vader opgevoed en vonden dit initiatief om met vaders met elkaar in gesprek te gaan heel positief. Ze willen graag ervaringen met andere vaders uitwisselen.

Na de bijeenkomst hebben de vaders hun kind van de groep gehaald en vader en kind werkten onder Janine’s begeleiding aan het maken van een autoballon. Tijdens deze activiteit hadden vaders en hun kinderen veel plezier samen.

Zes van de zeven vaders van de groep willen vaker met elkaar in gesprek gaan. Janine doet een voorstel en ze willen graag uitgenodigd worden voor nog meer vaderbijeenkomsten.

Janine van der Plaat, Ouder consulent Holendrechtschool
Richard Knel, Wijkacademie Opvoeden Holendrecht