Slotbijeenkomst Wijkacademie Schalkwijk een succes!


Slotbijeenkomst Wijkacademie Schalkwijk. (Foto: Irish Verwey)


HAARLEM – Vier jaar heeft de Wijkacademie Schalkwijk zich ingezet voor de leefbaarheid in de wijk door met elkaar in gesprek te zijn over de opvoeding van hun kinderen, de problemen in de wijk en omstandigheden in het onderwijs waar ze mee zaten.

Ze organiseerden bijeenkomsten in samenwerking met scholen en andere partners voor andere ouders en jongeren in de wijk. Ze ontwikkelden spellen, workshops en het opvoedtheater. Nu na vier jaar hebben de ouders van de Wijkacademie voldaan hun bezigheden afgerond.

Maar niet zonder het stokje door te geven aan de volgende Wijkacademie die doorgaat op ingezette routes. Zo zullen de deelnemers aan Wijkacademie 2, het Opvoedtheater doorontwikkelen en Moneywise 1 en 2 gaan spelen met anderen om zo met elkaar over armoede aan de praat te raken. Moneywise zijn spellen, door de Wijkacademie samen met studenten van de Hogeschool InHolland gemaakt, die laagdrempelig spelenderwijs het gesprek over armoede tussen diverse doelgroepen stimuleert.

Workshop Armoede

Natuurlijk gaat de nieuwe Wijkacademie ook haar eigen weg. Een belangrijke opdracht laat de eerste Wijkacademie achter in de vorm van de Leerclub voor volwassenen die klaar ligt op te starten. De Leerclub is erop gericht volwassenen die kansen op onderwijs gemist hebben in hun directe omgeving en laagdrempelig nog de mogelijkheid te bieden wat te leren. Er is een projectleider gevonden die met de Leerclub aan de slag gaat. En natuurlijk is er de workshop over Armoede voor professionals die op verzoek van de Wijkacademie door ervaringsdeskundigen ontwikkeld wordt. Deze workshop is vanaf februari beschikbaar. Met de workshop wordt ernaar gestreefd de professional in de schoenen van de cliënt te laten staan. Informatie over de workshop is te verkrijgen bij Faith Bruyning: 06-30038655.