In gesprek over omgaan met geld en armoede

De Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk (1) bestaat inmiddels vier jaar en rond haar activiteiten af. Tijdens de slotbijeenkomst op dinsdag 14 november in basisschool de Meer kregen de kerngroepsleden een certificaat uitgereikt en werden hun kwaliteiten over het voetlicht gebracht.

Het laatste jaar stond het thema Armoede centraal: wat betekent het in de opvoeding als een gezin in armoede leeft? Voor diverse doelgroepen zijn producten ontwikkeld die werden gepresenteerd en ook uitgeprobeerd.

Zo maakten de aanwezigen kennis met het bordspel Spelend Moneywise waarmee volwassenen in gesprek gaan over omgaan met geld en met een memoryspel voor ouders en kinderen. Er ontstonden levendige gesprekken door vragen over zakgeld, lid zijn van een sportvereniging en merkkleding. Deze spellen zijn te koop via Imi Nijholt van Haarlem effect.

Ook werd de Facebook pagina Financiële Rechten in Haarlem gelanceerd. Begin 2018 start de leerclub voor volwassenen voor inwoners van Schalkwijk die in het verleden de kans op een passende opleiding gemist hebben. Ook is een workshop voor professionals “Armoede: in de schoenen van de cliënt” in ontwikkeling.

De wijkacademie Schalkwijk stopt, maar het gesprek over Armoede en opvoeden blijft dankzij deze initiatieven doorgaan.

Beide spellen zijn verkrijgbaar bij Imi Nijholt: inijholt@haarlemeffect.nl