Kinderbibliotheekjes en Kinderboekenkasten in de wijken van gebied Feijenoord

Kinderbieb “De Boekenbende” in huis van de wijk De Dam. (wijk Feijenoord)

De kerngroep van de wijk Feijenoord gaat samenwerken met de twee basisscholen Agnes School en De Nieuwe Haven school en de welzijnsaanbieder Humanitas, hiervoor verhuist de kinderbieb de ‘Boekenbende’ naar de leeszaal in de huis van de wijk De Dam. De moeders hebben hard gewerkt om dit mooie initiatief uit de breiden naar een leeszaal voor jong en oud. op Op 23 januari 2019 vond de opening plaats van de nieuwe locatie die nu uitgebreid is met een afdeling boeken voor volwassenen. Met dank natuurlijk aan de beide scholen en Humanitas en de wijkraad die de verhuizing mogelijk heeft gemaakt en geld beschikbaar heeft gesteld om nog meer boeken aan te schaffen voor jong en oud.

 

De rol van ouders

Ouders doen ertoe en zouden zo veel mogelijk de kans moeten krijgen en aangrijpen om een positieve bijdrage aan de leesontwikkeling van hun kinderen te leveren. Dit is voor een grote groep ouders niet vanzelfsprekend. Hierbij speelt ook een steeds toenemend gebruik van Smartphones en  IPad een grote rol bij het verliezen van interesse in het lezen van boeken bij kinderen. De kerngroep ouders van de wijkacademie Opvoeden Rotterdam wil een bijdrage leveren bij het ondersteunen van gezinnen in de wijk Feijenoord waarbij we de focus in dit project ligt op het versterken van de ‘leesopvoeding’ en hiermee bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen.

Lezen moet je leren; thuis en op school. Effectieve leesinstructie, voorlezen en zelf lezen zijn hierbij essentieel, maar een stimulerende leesomgeving en tijd om te lezen zijn zeker zo belangrijk om lezers te vormen en te motiveren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van ouders hierin buitengewoon belangrijk is en verdient meer nadruk; kinderen die veel lezen, voorlezen, praten over boeken en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs en hun carrière. Niet elke ouder is in staat om zo’n intensieve leesopvoeding te bieden.

De wijkacademie ziet hier een taak voor zich weggelegd om ouders op een juiste manier aan te sporen en te begeleiden om thuis actief met (voor)lezen bezig te zijn.

De kerngroep moeders van de wijkacademie Opvoeden in Feijenoord willen graag hun kinderen en kinderen uit de wijk aan het lezen krijgen. Door het verdwijnen van de bibliotheek uit de wijk komen kinderen steeds minder in aanraking met lezen behalve op school. Ouders beseffen dat lezen wel heel belangrijk is en voor een groot deel bijdraagt aan de taalontwikkeling van een kind. Het idee is ontstaan bij de moeders om het lezen weer een plek te geven in de wijk door het opzetten van een kinderbieb.

Door een kinderbieb in de wijk op te zetten krijgen de kinderen uit de wijk de mogelijkheid om makkelijk aan boeken te komen en samen met andere kinderen uit de wijk boeken te lezen. Ouders worden nauw betrokken bij de leesclub door voorlichting over het belang van lezen goed toe te lichten en de ouders te stimuleren meer met de kinderen thuis te lezen en samen met andere ouders leesactiviteiten te bedenken en uit te voeren in de wijk ten behoeve van hun kinderen.

   

Doel van de activiteiten in de kinderbieb: De Boekenbende!

Het doel van dit project is om het lezen in de wijken van Feijenoord te bevorderen door het lezen weer leuk en spannend te maken. Om goede lezer te worden is een positieve leeshouding essentieel. Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen een positieve leesattitude. Daardoor gaan ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties vooruitgaan.  Kinderen krijgen zelfvertrouwen, vergroten hun woordenschat en doen leeservaring op door veel leeskilometers te maken. Daarom staat op veel scholen naast technisch en begrijpend lezen ook stillezen op het rooster. Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het belangrijk dat er thuis  en in de buurt ook aandacht aan lezen wordt besteed. Ouders kunnen voorleesboeken precies afstemmen op de interesses van het individuele kind, in plaats van op de gemiddelde interesses van de hele klas. Bovendien vindt het voorlezen en het praten over boeken thuis en in de buurt plaats in een ongedwongen setting, waarbij de onderlinge relatie, veiligheid en gezelligheid belangrijker zijn dan het leveren van prestaties. Ouders en buurtbewoners kunnen op een ongedwongen manier de kinderen voorlezen, samen lezen, helpen bij het uitkiezen van aantrekkelijke leesboeken en met de  kinderen over boeken praten. Door voor te lezen aan kinderen die zelf al kunnen lezen, kunnen ouders boeken introduceren over spannende, nieuwe thema’s en boeken die wellicht nog te moeilijk zijn voor kinderen om zelf te lezen. Doordat het kind thuis en in de buurt ook oefent met lezen, vergroot het zijn woordenschat en doet het extra leeservaring op, wat de leesmotivatie ten goede komt.

Wanneer ouders 87 uur per jaar investeren in hun kind (dat is 5 keer per week 20 minuten voorlezen), helpen zij hun kind om zichzelf later goed te kunnen onderhouden. Voor elk jaar dat een kind leest of wordt voorgelezen, zo blijkt uit onderzoek, gaan de latere inkomensmogelijkheden omhoog. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans slechts 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer.

Doelgroep

Het streven is om alle kinderen uit de wijk een plek te geven in de kinderbieb! Ook de kinderen die nog niet kunnen lezen kunnen deelnemen aan de voorleesactiviteiten waarna ze in de tekenhoek een tekening kunnen maken die met het verhaal uit het boek te maken heeft. Bij sommige speciale activiteiten kan het handig zijn als de leeftijden van de kinderen niet te veel uiteenlopen.

Kinderen uit de wijk komen elke woensdagmiddag naar de kinderbieb en kunnen altijd binnenlopen op de vastgestelde dagen/tijden. Overdag wordt de kinderbieb bezocht door de basisscholen en peuterspeelzalen en kinderopvang om voor hun groepen kinderen voor te lezen.

Kinderbibliotheek “De Kinderboeken Academy” in Hillesluis

 

De kerngroep van een wijkacademie in de wijk Hillesluis werden geïnspireerd door de kinderbieb in de wijk Feijenoord. Ook zij vinden taalontwikkeling van kinderen heel belangrijk en willen daar graag op wijkniveau aandacht aan besteden.

Dank zij de financiële bijdrage van gemeente Rotterdam en de wijkraad HIllesluis en de samenwerking met Humanitas (die ruimte beschikbaar heeft gesteld in de huis van de wijk Riederkwartier en deze ruimte ook mooi heeft opgeknapt) staat er nu een mooie kinderbibliotheek waar kinderen uit de wijk gratis gebruik van mogen maken.

 

Impressie van de opening van de kinderbieb op 27 maart 2019 door wethouder Kasmi.

Kinderboekenkasten in de wijk

Onze kerngroep moeders vinden de taalontwikkeling van hun kinderen heel belangrijk, naast de kinderbibliotheek zijn er nu ook boekenkasten geplaatst in de wijk, zodat kinderen altijd boeken kunnen meenemen om te lezen. Dank Zij de Zwerfboekenstichting die ons egelmatig voorziet van boeken, en buurtbewoners die boeken in de kastjes plaatsen, zijn de kasten regelmatig gevuld met boeken. Deze boekenkast wordt beheerd door onze groepscoach Sefa Akbulut en staat tegen haar voorgevel in de straat. Binnenkort komen er meer boekenkasten in de verschillende wijken te staan.

 

 

Zwerfboekenstation 

In de wijk Feijenoord worden 5 zwerfboeken kasten geplaatst in de buitenruimtes waar kinderen makkelijk bij kunnen zodat de kinderen uit de wijk nog makkelijker bij de kinderboeken kunnen komen. De zwerfboeken kunnen door de kinderen meegenomen worden naar huis en bij het uitlezen weer doorgeven aan andere kinderen uit de wijk.

DONEER BOEKEN!

om de kinderbieb De Boekenbende en de zwerfboekenkasten goed te voorzien van kinderboeken zijn we regelmatig opzoek naar kinderboeken, heb je kinderboeken staan en wil je die een tweede kans geven dan ben je van harte welkom op het onderstaande adres. grote partijen boeken kunnen we ook zelf komen halen. Neem contact met de wijkacademie.

adres waar de kinderbieb te vinden is:

Huis van de wijk De Dam

Persoonsdam 142

3071 EE Rotterdam