Programma

van de wijkacademie opvoeden in gebied Feijenoord en Charlois 2018-2021

 

WIJKACADEMIE OPVOEDEN IN gebied Feijenoord en Charlois

in verschillende wijken van gebied Feijenoord en Charlois zijn kerngroepen opgezet. De groepscoaches gaan de wijken in om zoveel mogelijk samenwerkingspartners en ouders te bereiken die betrokken zijn bij de wijk. Zo is er een nauwe samenwerking aangegaan met de verschillende basisscholen, politie, welzijn en zelforganisaties.

Samen met partnerorganisaties zoals de scholen werken we aan een jaarprogramma. In de afgelopen jaren en nog steeds anno 2021 worden de volgende activiteiten georganiseerd;

PROGRAMMA  

in 2020 en 2021 is de focus van al onze activiteiten gericht op twee hoofdthema’s: taal en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze twee thema’s komen jaarlijks terug in de gesprekken met de moeders, en in de wijkprogrammering komen deze thema’s terug in de cijfers die gepresenteerd worden en laten zien hoe zorgelijk deze ontwikkeling gaat in de verschillende wijken op Zuid. De volgende activiteiten worden door de groepscoaches in de wijken georganiseerd en participeren de groepscoaches in belangrijke netwerkbijeenkomsten.

ONWIJZE MOEDERS

Maandelijkse bijeenkomsten waarbij de wijkagent en medewerker van JOZ het gesprek met moeders/vaders aangaat over allerlei thema’s die met veiligheid en jongeren te maken heeft zoals drugs en vuurwerk; bij deze bijeenkomsten zijn tussen de 8 en 25 moeders aanwezig. De bijeenkomsten worden soms op verschillende locaties in de wijk georganiseerd zodat de ouders hun eigen wijk beter leren kennen. Zo zijn de bijeenkomsten op scholen, speeltuin en in de plaatselijke moskee georganiseerd.

Tijdens de lockdowns van 2021 zijn de Onwijze moeders bijeenkomsten online via ZOOM doorgegaan in sommige wijken.

Storytelling evenement

In 2019 hebben we in een aantal wijken ‘Storytelling evenementen‘ georganiseerd rondom taal en verhalen met de bekende storyteller Paul Middelijn. Het is is om ouders en kinderen te inspireren via verhalen te werken aan taal en sociaal emotionele ontwikkeling. in jaar 2020 stonden een serie  ‘storytelling evenementen’ op ons programma, helaas konden deze evenementen niet doorgaan wegens de coronapandemie.

HELDIN TRAINING / In eigen Kracht training

De wijkacademie is samenwerking aangegaan met het Rode Kruis en samen bieden we de HELDIN training aan waarbij in 6 bijeenkomsten aan de weerbaarheid van de deelnemers gewerkt wordt, waarbij twee bijeenkomsten een EHBO cursus bevatten.

De wijkacademie heeft zelf een training ontwikkeld genaamd ‘In eigen kracht’ (IK) die we ook aan ouders aanbieden, omdat de Heldintraining door de coronamaatregelen door het Rode kruis is stilgelegd.

EHBO WORKSHOPS / BHV CURSUS

In verschillende wijken bieden we regelmatig EHBO bij kinderen workshops aan en zelf hele EHBO cursussen. Ouders vinden het belangrijk om hun kinderen en kinderen in hun omgeving goed te kunnen helpen als er ongelukjes plaatsvinden. De EHBO workshops worden heel goed bezocht door bewoners. De EHBO cursussen en workshops worden vaak mogelijk gemaakt door de wijkraden in het gebied.

ROTS & WATER TRAINING

De Rots en Water training wordt aan ouders aangeboden, omdat we er in geloven dat de weerbaarheid van kinderen gelinkt is aan de weerbaarheid van hun ouders. Samen met de moeders gaan we opzoek naar hun eigen weerbaarheid en leren de moeders hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun weerbaarheid.

WIJKPROGRAMMERING

de wijkacademie neemt deel aan de wijkprogrammering. De wijkprogrammering is een aanpak waarbij het wijknetwerk interventies, activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, effectief en op maat per wijk inzet. samen met de partners worden de belangrijkste thema’s gekozen waar ze samen de schouders onder gaan leggen.

Specifiek voor Afrikkaanderwijk:

GEZONDHEID EN TAAL

Een groep van ongeveer 12 moeders heeft deelgenomen aan een traject van 10 weken, waar aandacht was voor gezondheid, beweging en taal. dit traject is uitgevoerd door onze partner AVANT SANARE.

Specifiek voor de wijk Hillesluis

Cursus Pittige jaren

een groep van ruim 14 moeders heeft deelgenomen aan een training van 14 bijeenkomsten over opvoeding. De cursus Pittige jaren wordt aangeboden door onze partnerorganisatie INDIGO.

Thema gezondheid kreeg veel aandacht in 2020 

In de verschillende wijken is het thema gezondheid goed op de kaart gezet door de corona maatregelen die ons dwongen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zo hebben in de wijk Zuidwijk/Pendrecht ruim 30 moeders deelgenomen aan de cursus “master Your haelth” verzorgd door Mohamed Boulahrir, een expert in gezonde voeding en supplementen en beweging.