Opvoedtheater is een methode om laagdrempelig met doelgroepen aan de slag te gaan rond het thema opvoeden. De methode slaat erg aan bij met name allochtone vrouwen. Ook vrouwen die het Nederlands niet geheel beheersen komen in …

Waarom een wijkacademie?Opvoeden is mooi en spannend. Het gaat over vragen als:Ken ik mijn kind goed?Waar is het goed in en wat vindt het moeilijk?Wat voor ouder wil ik zijn en lukt dat ook?Hoe ga ik …