Opvoedtheater een schot in de roos


Opvoedtheater is een methode om laagdrempelig met doelgroepen aan de slag te gaan rond het thema opvoeden.
De methode slaat erg aan bij met name allochtone vrouwen. Ook vrouwen die het Nederlands niet geheel beheersen komen in het Opvoedtheater goed tot hun recht.

Opvoedtheater, het spreekt voor zich, richt zich op situaties die met Opvoeden te maken hebben.
Ouders praten met elkaar over een thema dat hen bezighoudt. Naar aanleiding van voorvallen, voorbeelden of gevoelens worden er sketches gemaakt. Omdat de thema’s uitgebeeld moeten worden, wordt men in de bespreking ‘gedwongen’ om echt concreet met de thema’s aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld: “wat gebeurt er, waarom vinden wij dat niet goed, en hoe vinden wij dat het zou moeten zijn”.

Deze sketches zorgen ervoor dat de onderwerpen veel gemakkelijker bespreekbaar worden voor een brede groep. Bovendien is gebleken dat de sfeer van het theater zorgt dat het mee praten over de onderwerpen heel laagdrempelig is.

Het opvoedtheater is ontwikkeld door de Wijkacademie Schalkwijk o.l.v. Saskia Moerbeek en Irish Verwey.
In 2012 is bij een eerste presentatie van de Wijkacademie op bassischool de Meer, theater met succes geïntroduceerd. Vervolgens is het concept o.l.v. de Wijkacademie doorontwikkeld op bassischool de Meer.

Intussen is het Opvoedtheater 5 jaar na de start een product van Wijkacademie Opvoeden geworden.

Eén van de deelnemers van Opvoedtheater vertelt over haar ervaringen:

Mitra: Het succes verhaal van opvoedtheater.
Op een dag dacht ik bij mij zelf: ik wil iets doen om aandacht van de ouders te kunnen krijgen voor het thema opvoeden.
Ik zat in een groep op school waar we samen praatten over opvoeden, samen met de Wijkacademie. Er kwamen allerlei thema’s naar boven. Aan de groep werd gevraagd: hoe willen jullie deze thema’s met anderen delen? Ik bedacht dat we dat door middel van theater konden doen. Mijn voorstel werd geaccepteerd en mijn droom werd werkelijkheid.
Met opvoedtheater willen wij aan de ouders laten zien dat je samen opvoedt. En wij willen graag aandacht besteden aan verschillende onderwerpen die allemaal met opvoeding te maken hebben.
Met onze act laten wij het leven van ouders en kinderen zien.
Er komen ware verhalen en verschillende manieren van opvoeden uit.

Met succes hebben we al op verschillende plaatsen opvoedtheater laten zien..
Wij,  Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk, zijn altijd bereid om voorstellingen aan te bieden en hopen in de toekomst nog groter en sterker te groeien.
Opvoeden is een kunst en dat kun je van elkaar en met elkaar leren. En dan ook nog op een leuke manier.