Samen leren en ondernemen

Schalkwijk heeft sinds oktober 2013 een Wijkacademie Opvoeden. Onze kerngroep bestaat uit vaders en moeder met verschillende achtergronden en een flink aantal is ooit uit zijn of haar land gevlucht. Elke drie weken praten wij met elkaar praten over ouderschap en opvoeden. Op basis van onze ervaringen en inzichten bedenken wij programma’s om belangrijke thema’s in de Schalkwijk aan de orde te stellen en andere ouders en jongeren hierbij te betrekken. Wij kiezen daarbij voor een creatieve aanpak. Zo hebben wij de afgelopen jaren diverse programma’s ontwikkeld en uitgevoerd zoals:

  • Conferentie over Opvoeden en onderwijs op basisschool de Meer met theater door leden van de kerngroep
  • Project over opvoeden en veiligheid in samenwerking met het Haarlem college.
  • Boekje: met verhalen van ouders en jongeren over hun ervaringen met school
  • Diverse filmpjes
  • Programma Opvoeden in spannende tijden voor ouders van de Meer
  • De Witte Rozen: oprichting en ondersteuning theatergroep van moeders van de Meer die opvoedtheater maakt.
  • Script voor een musical (nog uit te voeren)
  • Oprichting ouderbrigade voor een luisterend oor bij opvoedvraagstukken (ook in eigen taal)
  • Wijkconferentie over Opvoeden in de Boerhaavewijk.

 

Wijkacademie Schalkwijk

Ekamastraat 19 2035 CP Haarlem