Wijkgerichte ondersteuning bij opvoeden

De wijkacademies opvoeden is een instrument dat de netwerkvorming tussen ouders stimuleert, dit blijkt uit onderzoek van Ketja naar aanleiding van een vraag van het Ouder- en Kindteam in Amsterdam.  Dit team wilde weten welke instrumenten ze kunnen inzetten zodat mensen in wijken– in groepen die elkaar kennen en vertrouwen – vragen over opgroeien en opvoeden uitwisselen en samen tot oplossingen komen.  

Voor meer informatie: http://neja.nl/wp-content/uploads/2017/01/NEJA-Opvoedondersteuning-door-en-met-de-wijk_portaalvraag-KeTJA_def.pdf