Cursus voor begeleiders van 5 lokale programma’s


De cursus voor begeleiders van 5 lokale programma’s van Wijkacademies Opvoeden van 23 en 24 maart is door een enthousiaste groep afgerond.
Afgesloten werd met het vooruitzicht op allerlei nieuwe plannen en aanpakken om het vertellen van verhalen over opvoeden in de buurt op gang te brengen.