Dit is het netwerk van academici

Ter inhoudelijke verdieping van de Wijkacademies Opvoeden is bij de start van het project een Netwerk van academici gevormd. Onderzoekers uit verschillende disciplines spreken in expertbijeenkomsten over de onderwerpen die uit de Wijkacademies naar voren komen: zoals vaders, ouderschap, armoede en opvoeden, opleiding van professionals. De inhoud van de discussies kun je teruglezen in de verslagen. Sommige academici kunnen door de lokale Wijkacademies worden uitgenodigd waar zij in gesprek gaan met de kerngroep. September 2016 is het netwerk aangevuld met de leden van de landelijke promotiegroep. Hieronder vind je informatie over de leden van het netwerk.