Feestelijke aftrap Wijkacademies Opvoeden Utrecht – 23 mei

Beeldverslag gemaakt door Julia Kiryanova van Stichting de Werkelijkheid.

 

23 mei 2017
16.00 – 18.00 u.
Parkrestaurant Anafora
Uilenboslaan 1
3451 GB Vleuten

Binnen het project ‘Gewoon opvoeden versterken’ – onderdeel van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht – gaan drie Wijkacademies Opvoeden starten. In Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn gaat een kerngroep van ouders met elkaar in gesprek over opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

Op 23 mei a.s. organiseren de kerngroepen en professionals van de drie Wijkacademies een feestelijke aftrapbijeenkomst. De ouders uit de kerngroepen delen hun eerste ervaringen en wethouder Victor Everhardt zal hen officieel installeren. Een sneltekenaar van ‘De Werkelijkheid’ maakt een beeldverslag van de bijeenkomst.

INBEDDING

De Wijkacademies Utrecht zijn ingebed in het landelijk programma van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) en worden uitgevoerd binnen het project ‘Gewoon opvoeden versterken’. Dit project beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen, in het bijzonder aan het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.

BETROKKEN ORGANISATIES

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken in dit project onder meer samen met de gemeente, Lokalis, de Jeugdgezondheidszorg, sociaalmakelorganisaties DoenJa en VoorUit, en jongerenwerk JoU Utrecht.

MEER INFORMATIE

Meer over de AWTJ Utrecht is te vinden op de website http://www.awtjutrecht.nl/