Programma

WIJKACADEMIE OPVOEDEN IN DE AFRIKAANDERWIJK

in het jaar 2019 is de nieuwe groepscoach, Fahtiga Haddad, aan de slag gegaan in de Afrikaanderwijk. Het doel was om de wijk goed te leren kennen en zoveel mogelijk moeders te bereiken die betrokken zijn bij de wijk. Zo is er een nauwe samenwerking aangegaan met de drie basisscholen in deze wijk: De Sterrenschool Globetrotter, Da Costa school en de Nelson Mandela school.

Samen met de scholen en de moeders wordt jaarlijks gewerkt een jaarprogramma. In 2019 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

ONWIJZE MOEDERS

Maandelijkse bijeenkomsten waarbij de wijkagent en medewerker van JOZ het gesprek met moeders aangaat over allerlei thema’s die met veiligheid en jongeren te maken heeft zoals drugs en vuurwerk; bij deze bijeenkomsten zijn gemiddeld 25 moeders aanwezig. De bijeenkomsten zijn elke maand gaan rouleren door de wijk. Zodat moeders hun eigen wijk beter leren kennen, zo zijn de bijeenkomsten op alle 3 de scholen georganiseerd, in de speeltuin en in de plaatselijke moskee.

GEZONDHEID EN TAAL

Een groep van ongeveer 12 moeders heeft deelgenomen aan een traject van 10 weken, waar aandacht was voor gezondheid, beweging en taal. dit traject is uitgevoerd door onze partner AVANT SANARE.

PROGRAMMA  2020

in 2020 is de focus van al onze activiteiten gericht op twee hoofdthema’s: taal en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze twee thema’s komen jaarlijks terug in de gesprekken met de moeders, en in de wijkprogrammering komen deze thema’s terug in de cijfers die gepresenteerd worden en laten zien hoe zorgelijk deze ontwikkeling gaat in de verschillende wijken op Zuid.

Storytelling evenement

Zo staat er per wijk twee ‘Storytelling evenementen‘ in het jaarprogramma om ouders en kinderen te inspireren via verhalen te werken aan taal en sociaal emotionele ontwikkeling.

HELDIN TRAINING

De wijkacademie is samenwerking aangegaan met het Rode Kruis en samen bieden we de HELDIN training aan waarbij in 6 bijeenkomsten aan de weerbaarheid van de deelnemers gewerkt wordt, waarbij twee bijeenkomsten een EHBO cursus bevatten.

ROTS & WATER TRAINING

De Rots en Water training wordt aan de kerngroep als eerste aangeboden, omdat we er in geloven dat de weerbaarheid van kinderen gelinkt is aan de weerbaarheid van hun ouders. Samen met de moeders gaan we opzoek naar hun eigen weerbaarheid en leren de moeders.

WIJKPROGRAMMERING

de wijkacademie neemt deel aan de wijkprogrammering. De wijkprogrammering is een aanpak waarbij het wijknetwerk interventies, activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, effectief en op maakt per wijk inzet. De thema’s die in HILLESLUIS door het netwerk zijn gekozen zijn buitenspelen en opvoeding.