Aftrap Wijkacademies Opvoeden Utrecht

Feestelijke aftrap van de drie Wijkacademies Opvoeden in Utrecht

Op 23 mei 2017 heeft de feestelijke aftrap van de Wijkacademies Opvoeden in Kanaleneiland, Hoograven en Leidsche Rijn plaatsgevonden. Vier moeders van de Wijkacademie in Kanaleneiland gingen met Victor Everhardt in gesprek over ouderschap en opvoeden. De komende tijd komen zij elke drie weken bij elkaar en op basis van hun ervaringen en inzichten bedenken zij programma’s om belangrijke thema’s in de wijk aan de orde te stellen en andere ouders (en evt. jongeren) hierbij te betrekken.

De Wijkacademie Opvoeden is ontwikkeld door Stichting BMP. Essentie is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken. De werkwijze van de Wijkacademie onderscheidt zich van de reguliere methoden opvoedondersteuning waarin de professional vaak de expert is die ouders adviezen geeft over gedragsregulatie van hun kind. Gelijkwaardigheid tussen ouders en professionals is een belangrijk aspect van de Wijkacademie. Daarnaast stimuleren de gesprekken de reflectie op het ouderschap door te vragen naar welke waarden het kind zou moeten meekrijgen.

Een Wijkacademie gaat aan de slag met de thema’s die ouders aandragen en richt zich op empowerment van ouders en andere wijkbewoners met betrekking tot opvoeden. http://wijkacademieopvoeden.nl/voor-professionals/programmatheorie/ en meer informatie over de andere wijkacademies in het land is te vinden in het voortgangsbericht van BMP.

Micha de Winter was gastspreker tijdens de bijeenkomst en de Utrechtse pedagoog vertelde over het belang voor ouders om opvoedingsvraagstukken te delen met elkaar. Hij pleitte om te bouwen aan een gemeenschap (pedagogische civil society) die gekenmerkt wordt door een consequente en warme aanpak; een buurt waarin mensen met elkaar nadenken en een dialoog kunnen voeren over hoe we met kinderen omgaan.

Micha de Winter is betrokken bij het deelproject Gewoon Opvoeden, één van de projecten (Gewoon Opvoeden) van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht http://www.awtjutrecht.nl/

Afsluitend “installeerde“ Wethouder Victor Everhardt de kerngroepleden en sloot af door aan te geven dat hij verwachtingsvol uitkijkt en openstaat voor de ideeën waar ouders mee komen voor de wijk. En het mooie weer leende zich voor een leuke foto!