De dubbeltjeskermis groot succes

Vanuit het thema ‘Samen in de wijk, voor de jeugd’ is de dubbeltjeskermis ontstaan. In de herfstvakantie konden kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten zoals: schminken, rad van avontuur, eendjes vangen…. De bubbeltjeskermis is een initiatief van de Wijkacademie Leiden- Noord en Stichting Jeugd en Welzijn en georganiseerd in samenwerking met Sleuteldrop, Stichting Jongerenwerk, Ricardo van Rhijn Foundation en Libertas Leiden. Dat deze organisaties samenwerken is een primeur en zeker voor herhaling vatbaar. Doordat de organisatie uit veel verschillende mensen bestond, was het publiek ook verschillend. De activiteit was erg succesvol en men hoopt een aantal keer per jaar met elkaar dit soort activiteiten te organiseren.