Programma

                                      

Pop-up bieb “De Boekenbende” Feijenoord

Met trots kondigt de kerngroep van de wijk Feijenoord de opening van de po-up bieb ‘de boekenbende’ aan. De moeders hebben hard gewerkt om dit mooie initiatief te realiseren. Vanaf woensdag 9 mei kunnen de kinderen uit de wijk wekelijks gebruik maken van deze locatie om gezellig met elkaar boeken te lezen. Met dank natuurlijk aan het integraal Kindercentrum ‘De Nieuwe Haven’op de Nassauhven 180, die ons hun prachtig mooie locatie hebben aangebonden als plek waar de pop-up bieb kon worden opgezet.

De rol van ouders

Ouders doen ertoe en zouden zo veel mogelijk de kans moeten krijgen en aangrijpen om een positieve bijdrage aan de leesontwikkeling van hun kinderen te leveren. Dit is voor een grote groep ouders niet vanzelfsprekend. Hierbij speelt ook een steeds toenemend gebruik van Smartphones en  IPad een grote rol bij het verliezen van interesse in het lezen van boeken bij kinderen. De kerngroep ouders van de wijkacademie Opvoeden Rotterdam wil een bijdrage leveren bij het ondersteunen van gezinnen in de wijk Feijenoord waarbij we de focus in dit project ligt op het versterken van de ‘leesopvoeding’ en hiermee bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen.

Lezen moet je leren; thuis en op school. Effectieve leesinstructie, voorlezen en zelf lezen zijn hierbij essentieel, maar een stimulerende leesomgeving en tijd om te lezen zijn zeker zo belangrijk om lezers te vormen en te motiveren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van ouders hierin buitengewoon belangrijk is en verdient meer nadruk; kinderen die veel lezen, voorlezen, praten over boeken en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs en hun carrière. Niet elke ouder is in staat om zo’n intensieve leesopvoeding te bieden.

De wijkacademie ziet hier een taak voor zich weggelegd om ouders op een juiste manier aan te sporen en te begeleiden om thuis actief met (voor)lezen bezig te zijn.

De kerngroep moeders van de wijkacademie Opvoeden in Feijenoord willen graag hun kinderen en kinderen uit de wijk aan het lezen krijgen. Door het verdwijnen van de bibliotheek uit de wijk komen kinderen steeds minder in aanraking met lezen behalve op school. Ouders beseffen dat lezen wel heel belangrijk is en voor een groot deel bijdraagt aan de taalontwikkeling van een kind. Het idee is ontstaan bij de moeders om het lezen weer een plek te geven in de wijk door het opzetten van een leesclub.

Door een leesclub in de wijk op te zetten krijgen de kinderen uit de wijk de mogelijkheid om makkelijk aan boeken te komen en samen met andere kinderen uit de wijk boeken te lezen. Ouders worden nauw betrokken bij de leesclub door voorlichting over het belang van lezen goed toe te lichten en de ouders te stimuleren meer met de kinderen thuis te lezen en samen met andere ouders leesactiviteiten te bedenken en uit te voeren in de wijk ten behoeve van hun kinderen.

                                     

Doel van de activiteiten in de pop-up bieb Boekenbende!

Het doel van dit project is om het lezen in de wijken van Feijenoord te bevorderen door het lezen weer leuk en spannend te maken. Om goede lezer te worden is een positieve leeshouding essentieel. Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen een positieve leesattitude. Daardoor gaan ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties vooruitgaan.  Kinderen krijgen zelfvertrouwen, vergroten hun woordenschat en doen leeservaring op door veel leeskilometers te maken. Daarom staat op veel scholen naast technisch en begrijpend lezen ook stillezen op het rooster. Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het belangrijk dat er thuis  en in de buurt ook aandacht aan lezen wordt besteed. Ouders kunnen voorleesboeken precies afstemmen op de interesses van het individuele kind, in plaats van op de gemiddelde interesses van de hele klas. Bovendien vindt het voorlezen en het praten over boeken thuis en in de buurt plaats in een ongedwongen setting, waarbij de onderlinge relatie, veiligheid en gezelligheid belangrijker zijn dan het leveren van prestaties. Ouders en buurtbewoners kunnen op een ongedwongen manier de kinderen voorlezen, samen lezen, helpen bij het uitkiezen van aantrekkelijke leesboeken en met de  kinderen over boeken praten. Door voor te lezen aan kinderen die zelf al kunnen lezen, kunnen ouders boeken introduceren over spannende, nieuwe thema’s en boeken die wellicht nog te moeilijk zijn voor kinderen om zelf te lezen. Doordat het kind thuis en in de buurt ook oefent met lezen, vergroot het zijn woordenschat en doet het extra leeservaring op, wat de leesmotivatie ten goede komt.

Wanneer ouders 87 uur per jaar investeren in hun kind (dat is 5 keer per week 20 minuten voorlezen), helpen zij hun kind om zichzelf later goed te kunnen onderhouden. Voor elk jaar dat een kind leest of wordt voorgelezen, zo blijkt uit onderzoek, gaan de latere inkomensmogelijkheden omhoog. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans slechts 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer.

Doelgroep

Het streven is om alle kinderen uit de wijk een plek te geven in de leesclub! Ook de kinderen die nog niet kunnen lezen kunnen deelnemen aan de voorleesactiviteiten waarna ze in de tekenhoek een tekening kunnen maken die met het verhaal uit het boek te maken heeft. Bij sommige speciale activiteiten kan het handig zijn als de leeftijden van de kinderen niet te veel uiteenlopen.

Kinderen uit de wijk schrijven zich in voor de leesclub en kunnen altijd binnenlopen op de vastgestelde dagen/tijden. Voor de extra specifieke  activiteiten wordt er bepaald hoe groot de omvang van de groep kan zijn en wordt er gevraagd dat de kinderen zich kunnen aanmelden, dit kan het geval zijn waarbij een groep kinderen een zelfde boek gaan lezen die zij daarna met elkaar gaan bespreken en waar ze weer andere activiteiten mee gaan doen. Voor een dergelijke activiteit mag de groep niet te groot worden, alleen dan hebben alle kinderen de mogelijkheid om hun mening te geven bij het nabespreken van een boek of het uitwisselen van ervaringen.

Overdag kan de pop-up bieb gebruikt worden door de peuterspeelzaal, kinderopvang en de basisschool “De Nieuwe Haven”. Deze bedenken hun eigen activiteiten en kunnen gebruik maken van de pop-up bieb.

 

                                   

Samenwerking met studenten en vrijwilligers

Om de activiteiten langdurig te laten plaatsvinden gaan we samenwerking zoeken met andere partners uit de wijk. Samen bedenken we voor de kinderen en hun ouders leuke lees- en voorlichtingsactiviteiten en voeren deze ook uit.  Van belang is dat er regels met elkaar bedacht worden en voorwaarden besproken voor de pop-up bieb. Kinderen geven zelf aan wat zij leuke activiteiten vinden die met taal en lezen te maken hebben. Daarnaast pimpen de kerngroep, vrijwilligers en de kinderen de locatie op waar de pop-up bieb wordt gevestigd.

Om de pop-up zo vaak mogelijk open te stellen gaan we opzoek naar vrijwilligers die hier een rol in willen en kunnen spelen. de moeders van de wijkacademie gaan om de beurt een woensdagmiddag een voorleesactiviteit organiseren. Bij de start beginnen we met één keer in week op de woensdagmiddag. Dan zijn de kinderen vrij en kunnen zij deelnemen aan de leesactiviteiten.

Zwerfboekenstation

De pop-up bieb is ook een station voor de zwerfboeken. De zwerfboeken kunnen door de kinderen meegenomen worden naar huis en bij het uitlezen weer doorgeven aan andere kinderen uit de wijk.

kinderzwerfboeklogo

adres pop-up Bieb

IKC De Nieuwe Haven

Nassauhaven 180, 3071 JK Rotterdam

tel: 010 290 07 62