Wijkacademie Opvoeden in de wijk Feijenoord gestopt!

Kerngroep Feijenoord beëindigt!
Na ruim drie en een half jaar is de kerngroep in Feijenoord tot zijn einde gekomen. De moeders hebben in het laatste jaar 2019 een goed draaiend woensdagmiddag kinderactiviteit met als hoofdthema ‘Taal en lezen’ weten op te zetten waar ze wekelijk mee bezig waren. In dit jaar zijn de scholen in gebied Feijnoord overgegaan naar een uitbreiding in de lesuren, genaamd de dagprogrammering.
De moeders die betrokken waren bij de woensdagmiddag activiteiten zijn door 2 basisscholen (Agensschool en Nieuwe Haven school) benaderd om de leesactiviteiten aan te bieden aan een aantal klassen in het kader van de dagprogrammering. Dit is een mooie bekroning van het jarenlang werken met deze groep moeders die nu een waardevol onderdeel zijn geworden van het pedagogisch klimaat in de wijk Feijenoord.
Wij danken de moeders voor de fijne samenwerking en de vele sprongen die we samen gemaakt hebben met als topprestatie het opzetten van een kinderbibliotheek in de huis van de wijk Dam. Een van de betrokken moeders, Fahtiga Haddad, is groepscoach geworden bij de wijkacademie na onze uitbreiding naar gebied Charlois, ook dit is een een mooie ontwikkeling! Fahtiga gaat de Wijkacademie Opvoeden activiteiten in de Afrikaanderwijk verder vormgeven.
Wij wensen deze groep moeders heel veel succes met hun wekelijke inzet in de wijk!
ONWIJZE MOEDERS BIJEENKOMSTEN
De inzet vanuit de wijkacademie eindigt eind 2019 in de wijk Feijenoord. We blijven zijdelings betrokken bij het maandelijkse Onwijze Moeders bijeenkomsten in deze wijk omdat de politie onze betrokkenheid en inzet erg waardeert en onze inbreng bij dit project graag wil blijven behouden.
Wijk Feijenoord
De wijk Feijenoord bevind zich in gebied Feijenoord.

Wijkacademie Feijenoord

Hilledijk 81A 3072 RD Rotterdam