Programma

De kerngroep van een wijkacademie bestaat moeders met verschillende achtergronden. Elke drie weken praten zij met elkaar praten over ouderschap en opvoeden. Op basis van hun ervaringen en inzichten bedenken zij programma’s om belangrijke thema’s in de wijk aan de orde te stellen en andere ouders en jongeren hierbij te betrekken. Zij kiezen daarbij voor een creatieve aanpak en werken samen met diverse organisaties binnen de wijk zoals scholen, het buurthuis of -kamer en vrijwilligersorganisaties. Binnenkort kun je hieronder lezen wat de plannen van deze wijkacademie zijn.

HUISWERKBEGELEIDING
Vanuit Wijkacademie Noord was er de vraag om huiswerkbegeleiding tegen een lage prijs te krijgen voor hun kinderen. Ouders vinden het vaak ingewikkeld om hun kinderen zelf begeleiding te geven omdat ze zelf de stof ook niet helemaal begrijpen. Er is al wel huiswerkbegeleiding in de wijk, echter staan hier of enorme wachtlijsten voor of is het erg prijzig. In samenwerking met Student in de Wijk, een ander project in de wijk, is Het Huiswerklokaal ontstaan. Elke donderdag van 15 uur tot 17 uur kunnen de kinderen vanaf groep 4 t/m Voortgezet Onderwijs naar Het Huiswerklokaal komen om hier in alle rust hun huiswerk te maken. Er zijn ook studenten aanwezig die eventueel kunnen helpen als er vragen zijn.

THEATER ‘DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG’
Vanuit Wijkacademie Noord was de behoefte om in contact te komen met andere mensen uit de wijk. Om samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan. Met name het thema ‘uitsluiting en discriminatie’ leeft erg onder de moeders (en andere mensen in de wijk). Vanuit hier is het idee ontstaan om een theaterstuk neer te zetten waardoor de mensen in de wijk geprikkeld worden om na te denken en om daarna de dialoog/discussie aan te gaan met elkaar. Het idee is om dit theaterstuk ook met andere mensen uit de wijk te maken en hun verhalen ook toe te voegen in het theaterstuk.

SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN IN DE WIJK
De Wijkacademie werkt regelmatig samen met andere partijen in de wijk. Bijvoorbeeld Student in de Wijk (zie bovenstaand), Jongerenwerk, Stichting Jeugd en Welzijn, Ricardo van Rhijn Foundation. Afgelopen herfstvakantie is De dubbeltjeskermis georganiseerd voor de kinderen in de wijk. De dubbeltjeskermis was een groot succes! De Wijkacademie en Stichting Jeugd en Welzijn hebben dit samen neergezet.