Programma

De kerngroep van een wijkacademie bestaat uit vaders, moeders en soms ook jongeren met verschillende achtergronden. Elke drie weken praten zij met elkaar over ouderschap en opvoeden. Op basis van hun ervaringen en inzichten bedenken zij programma’s om belangrijke thema’s in de wijk aan de orde te stellen en andere ouders en jongeren hierbij te betrekken. Zij kiezen daarbij voor een creatieve aanpak en werken samen met diverse organisaties binnen de wijk zoals scholen, het buurthuis of -kamer en vrijwilligersorganisaties.

de kerngroep moeders van de wijkacademie Hillelsuis komen wekelijks bij elkaar. Een deel van de dames is druk bezig met het programmeren van activiteiten voor andere moeders in de wijk. Wekelijks hebben we op de dinsdagochtend een gezamenlijk ontbijt gekoppeld aan een thema of activiteit. Een deel van de dames die nog nieuw zijn komen nog bij elkaar om hun eigen opvoedingsvragen met elkaar te bespreken.